تبلیغات
عاشقانه های من - هنوزم دوستت دارم

عاشقانه های من

تابع قوانیین جمهوری اسلامی ایران

دیگه میرم نمیخوام بعداز این زندگی را برای تو سخت کنم

درسته هیچی نبودم اما آرزوم بود توراخوشبخت کنم

توزیادی و من از کم کمترآره خوب هیچی ما همسطح نیست

حالاوقته بودنم تموم شد و واسه موندنمم فرصت نیست

از خیال روزی که نبینمت همیشه پشت دلم میلرزید

اگه کم گذاشتم و کم بودم بخدا بدون که دستم نرسید

عاشقت بودم و از دست تو دل پر و لبریز شداز غصه و درد

تو فقط بگو ازم چی خواستی که دلم تونست و برای تو نکرد

حالا چی شد که یکهو فهمیدی جای من تو این زندگی کمرنگ شده ؟

اتفاقی بود دیدی رفتن؟یا که نه ؟؟؟

حالاکه جاده دوراهی شده و منم تنهایی باید برگردم لااقل باش و منا بدرقه کن

فکرنکن راه تورا سد کردم حالاکه جاده بمن نزدیکه نمیگم بیا منا راهی کن

نمیگم بیا باهم برگردیم لااقل ی ذره همراهی کن

ما که هیچیمون مثل هیچکی نبود .من بیچاره چقدر تاریکم

نمیخوام سرت رو شونه هام باشه .لااقل ی کم بیا نزدیکم

خدایا منو چه طعمی افریدی  که زود ازم سیر شد

اما من هنوزم دوستش دارم .ولی منتظر برگشتنش نیستم

به تومیسپارمش باران رحمتت را بر او بباران

محبتت را ازش دریغ نکن

دستش رابگیر قبل از اینکه دست کسی در دستش باشه

اخه هنوزم دوستش دارم

وامیدوارم این وبلاگم را ببینه و درک کنه